• 1398/07/20-برنامه جدید استخر(از تاریخ 18 مهر 98)
 • برنامه جدید استخر(از تاریخ 18 مهر 98)
  آقایان
  دانشجویان(یکشنبه/سه شنبه/جمعه) از ساعت 15:30 الی 17
  کارکنان (یکشنبه/سه شنبه/جمعه) از ساعت 17 الی 18:30
  اعضاء هیات علمی(یکشنبه/سه شنبه/جمعه) از ساعت 18:30 الی 20

  بانوان
  دانشجویان(شنبه/ دوشنبه/ پنج شنبه) از ساعت 15:30 الی 17
  کارکنان (شنبه/ دوشنبه/ پنج شنبه) از ساعت 17 الی 18:30
  اعضاء هیات علمی(شنبه/ دوشنبه/ پنج شنبه) از ساعت 18:30 الی 20

 • 1398/03/18-مدارک ثبت نام
 • مدارک ثبت نام

  مدارک موردنیاز جهت ثبت نام و صدور کارت استخر کارکنان و اعضای هیئت علمی
  1-کپی شناسنامه و یا کارت ملی
  2-یک قطعه عکس
  3-معرفی نامه از واحد سازمانی و یا کپی حکم کارگزینی

  (زمان ثبت نام :دوشنبه هر هفته از ساعت 9 الی 12 در محل استخر دانشگاه شهید چمران)

   مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان

  1- کارت دانشجویی و کپی آن

  2- همراه داشتن کارت تغذیه

  (زمان ثبت نام :دوشنبه هر هفته از ساعت 9 الی 12 در محل استخر دانشگاه شهید چمران)