سیمرغ جهان گستر

  راهنما  

جهت ورود اطلاعات کاربری خود را وارد کنید

براي ورود به سامانه
1- حتما از مرور گر فايرفاکس استفاده کنيد.
2-ازاطلاعات کارت بانکي خود براي استفاده از درگاه الکترونيکي مطمئن باشید

مدارک موردنیاز جهت ثبت نام و صدور کارت استخر کارکنان و اعضای هیئت علمی
1-کپی شناسنامه و یا کارت ملی
2-یک قطعه عکس
3-معرفی نامه از واحد سازمانی و یا کپی حکم کارگزینی

ساعت های استفاده از استخر


سانس ها ساعت 08:00-12:00 ساعت 14:00-15:30 ساعت 15:30-17:00 ساعت 17:00-18:30 ساعت 18:30-20:00
شنبه دانشجو خانم دانشجو-کارمند-هیئت علمی/خانم کارمند خانم هیئت علمی خانم
یک شنبه کلاس درس دانشجویان خانم دانشکده تربیت بدنی دانشجو آقا دانشجو- کارمند-هیئت علمی/آقا کارمند-آقا هیئت علمی آقا
دوشنبه کلاس درس دانشجویان آقا دانشکده تربیت بدنی دانشجو خانم دانشجو-کارمند-هیئت علمی/خانم کارمند خانم هیئت علمی خانم
سه شنبه کلاس درس دانشجویان خانم دانشکده تربیت بدنی دانشجو آقا دانشجو- کارمند-هیئت علمی/آقا کارمند-آقا هیئت علمی آقا
چهار شنبه کلاس درس دانشجویان آقا دانشکده تربیت بدنی
پنج شنبه دانشجو خانم دانشجو-کارمند-هیئت علمی/خانم کارمند خانم هیئت علمی خانم
جمعه دانشجو آقا دانشجو- کارمند-هیئت علمی/آقا کارمند-آقا هیئت علمی آقا